Restoran

Restoran Barbat dobitnik je nagrade za najljepšu i najuređeniju terasu na otoku Rabu.

Vrhunska gastronomija u savršenim uvjetima

Priznanja i nagrade

Prema ocijeni gostiju „Villa Hotel Barbat“ ocijenjena je najboljim hotelom na otoku Rabu u 2005 godini.Uvršteni smo u Dobre restorane za 2012 godinu. U vodećih je 100 restorana Hrvatske ušao 2008.,2009.,2010.,2011.,2012.,2013... Restoran Barbat je dobitnik titule Kvarner Gourmeta za 2013,2014 godinu.